محمود واعظی رئیس‌دفتر آخوند روحانی، رئیس‌جمهور قبلی ارتجاع، با اشاره به شکست شعبده انتخابات گفت: چرا ۳۶میلیون نفر رأی ندادند؟ البته آمار رأی‌های باطله و سفید هم در تهران و هم در سراسر کشور بسیار بالا بوده است. برخی افراد تأیید صلاحیت شده ۱۰۰تا ۱۵۰رأی داشتند. به نظر من این انتخابات را جدای از این‌که نتیجه‌اش چه شده است، اگر خوب تحلیل کنیم از این‌که بیش از ۳۶میلیون نفر نیامدند رأی بدهند و از طرف دیگر این ۲۵میلیون نفری که آمدند تعداد قابل توجهی رأی باطله دادند قابل بررسی است. من فکر می‌کنم اگر این روند پیش برود صندوق که همیشه برای ما یک فرصت بوده تبدیل به تهدید می‌شود.
لطفا به اشتراک بگذارید:
🙏لطفا به اشتراک بگذارید