گفتگو با  غزاله یزدان نژاد
هر بار که سرکردگان رژیم صحبت می‌کنند سر و ته صحبت‌های آنها پر از تناقض است. از یک طرف ادعای پیشرفت و رسیدن به قله دارند و از طرف دیگر از سایه خودشان هم می‌ترسند و مرتب هشدار می‌دهند. 
آخوند جلاد رئیسی در روز ۶ فروردین در دیدار با جمعی از کارگزاران دولت به‌ نحو مضحکی مدعی شد که ابر پروژه و طرح دولت او ایجاد و ارتقای اعتماد و امید در مردم است. 
او از جمله گفت: 
رشد اقتصادی داریم رشد تولید داریم رشد نقدینگی کنترل شده تورم کاهشی شده.
و آقایان محترم و خانم‌های گرامی وحدت و انسجام در کشور بسیار مهم است هم در دولت هم در مجلس هم در تمام دستگاهها و نهادها در کشور وحدت و انسجام بسیار مهم است مطلقاً گرفتار حاشیه‌سازی نشوید نشاط سیاسی لازم است اما نزاع سیاسی هرگز نشاط سیاسی برای کشور لازم است اما نزاع سیاسی اما تخریب اتهام که شایسته نظام اسلامی نیست هرگز نباید باشه این چیزیست که برکت کار را به تعبیر رهبری فرزانه انقلاب از بین می‌بره.
و اما ابر پروژه و طرح دولت ایجاد و ارتقای اعتماد و امید در مردم است این ابر پروژه ما ابر پروژه دولت عبارت است ارتقا اعتماد مردم و امید مردم وقتی می‌گیم مردم یعنی تمام آحاد جامعه تمام آحاد جامعه شهر و روستا اینها باید اعتماد شون به امیدشون روز به روزافزون بشه.
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید