فروردين 31, 1401

گورهای دستجمعی زندانیان سیاسی قتل‌عام شده ، کشف شد

رژیم جنایکار خمینی پس از سرکشیدن جام زهر آتش‌بس در سال 67، موج گسترده‌يی از…
فروردين 25, 1401

احمد دیلمی؛ بغداد رافتح کرد وآغاز گر انقراض خلافت عباسیان شد

بر اساس برخی نوشته های تاریخی روز ۱۵ ژانویه سال ۹۶۴ میلادی و در سال…
فروردين 25, 1401

ابوسعید ابوالخیر، عارف و شاعر نامدار ایران، زندگی را به درود گفت

بر اساس برخی اسناد تاریخی، درگذشت ابوسعید ابوالخیر شاعر وعارف قرن چهارم و پنجم هجری…
اسفند 26, 1400

دکتر مصدق درپیام مهمی جریانهای ضدملی و ارتجاعی را افشاکرد و مردم نیز از او…

دکتر مصدق درپیام مهمی جریانهای ضدملی و ارتجاعی را افشاکرد و مردم نیز از او…
اسفند 26, 1400

مظفرالدین شاه قاجار، ازدنیا رفت

روز هجدهم دی‌ماه سال ۱۲۸۵ مظفرالدین‌شاه قاجار بر اثر بیماری سل درگذشت. مظفرالدین شاه پسر…
اسفند 25, 1400

دکتر مصدق به تقلب در انتخابات مجلس پانزدهم، اعتراض و اخطار شدیدی نمود

بیستم دی ماه ۱۳۲۵ دکتر مصدق در مسجد شاه تهران در اجتماع چند هزارنفری مردم…
اسفند 08, 1400

زکریای رازی، دانش پژوه برجسته، پزشک انسان دوست وکاشف الکل، تولد یافت

زکریای رازی، دانش پژوه برجسته، پزشک انسان دوست وکاشف الکل، تولد یافت ۶ دی۲۴۳ -…
اسفند 08, 1400

حکومت نظامی ازهاری، به زانو درآمد

روز هشتم دیماه سال ۱۳۵۷ مبارزات ضدسلطنتی مردم ایران علیه دیکتاتوری شاه، باعث شد تا…
اسفند 08, 1400

جواد بدیع زاده، خواننده موسیقی سنّتی ایران دیده از جهان فروبست

جواد بدیع زاده، خواننده موسیقی سنّتی ایران دیده از جهان فروبست ۱۰ دی ۱۳۵۸ ndash;…
اسفند 08, 1400

گسترش فرهنگ‌بزرگ منشی در میان مردم در زمان دکتر مصدق

گسترش فرهنگ‌بزرگ منشی در میان مردم در زمان دکتر مصدق ۱۴دی ۱۳۳۱ ndash; ۴ژانویه۱۹۵۳: دراین…
دی 26, 1400

روز فرار شاه خائن

۲۶دی ۱۳۵۷ - ۱۶ژانویه۱۹۷۹: فرار شاه خائن از ایران روزی فراموش‌نشدنی در تاریخ معاصر ایران…
شهریور 26, 1400

طلسم جنگ- نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی خمینی و مواضع #مجاهدین خلق #ایران

 طلسم جنگ- نگاهی به تاریخچه جنگ ضدمیهنی خمینی- قسمت اول طلسم جنگ- نگاهی به تاریخچه…
فروردين 31, 1400

سالگرد قیام ۲۵بهمن ۸۹ و گرامیداشت خاطره شهیدان محمد مختاری و صانع ژاله

سال ۸۹ در حالی که خیزش مردم منطقه در کشورهای تونس و مصر به اوج…
فروردين 31, 1400

قیام مردم قم دربرابر رژیم شاه،ازسوی مردم سایرشهرهاحمایت شد

قیام مردم قم دربرابر رژیم شاه،ازسوی مردم سایرشهرهاحمایت شد ۱۹دی ۱۳۵۶ – ۹ژانویه۱۹۷۸: دراین روز…
ارديبهشت 08, 1401

شیطان‌سازی، سیاستی یزیدی و دارای سوابق تاریخی

پرداختن به قیام عاشورا آیا تکرار داستانی نیست؟ از نظرگاهها و منظرهای مختلف به قیام…
ارديبهشت 05, 1401

قتل عام ۳۰هزار زندانی سیاسی - ۱۳۶۷

«اعدام وحشیانه مجاهد شهید منیره رجوی ـ سمبل زندانیان مجاهد قتل‌عام‌شده ـ به‌دستور شخص خمینی،…