خرداد 20, 1401

۲۵نوامبر ـ روز جهانی منع خشونت علیه زنان

in رویدادهای جهان

by Super User

خشونت علیه زنان اصطلاحی تخصصی است که برای توصیف کلی کارهای خشونت‌آمیز علیه زنان به…
خرداد 20, 1401

دانیل میتران بانوی بزرگ مقاومت و شرف - وجدان بیدار فرانسه

in رویدادهای جهان

by Super User

روز اول آذر ۱۳۹۰ دانیل میتران بانوی بزرگ مقاومت و وجدان بیدار فرانسه چشم از…
خرداد 20, 1401

یاسر عرفات، رهبر تاریخی مردم و انقلاب فلسطین

in رویدادهای جهان

by Super User

یاسر عرفات، رهبر تاریخی مردم و انقلاب فلسطین، در روز ۱۱نوامبر سال ۲۰۰۴مصادف با ۲۱آبان…
خرداد 20, 1401

روز جهانی علیه مجازات اعدام؛ فریاد دادخواهی علیه حاکمیت اعدام

in رویدادهای جهان

by Super User

«نه به اعدام»، گذار مرز پر گهر به‌سوی آزادی مبانی قدرت سیاسی و چگونگی استفاده…
خرداد 20, 1401

کودکان ایران در آینه روز جهانی کودک

in رویدادهای جهان

by Super User

یک رؤیای شیرین در دنیای تلخ ۸اکتبر روز جهانی کودک است. این روز نیز هم‌چون…
خرداد 20, 1401

شیرکو بی‌کس؛ شاعری در خاطره‌های زمین و آه عمیق مهتاب

in رویدادهای جهان

by Super User

با شعر شیرکو بی‌کس که باشی، با زمین و گهواره و زندگی پیوند می‌یابی. زمینی…
خرداد 20, 1401

امه سزر: تجسم شرافت سیاسی، تجلی هنرمند متعهد، تبلور فخر ادبیات و شعر

in رویدادهای جهان

by Super User

«زمان ایدئولوژی‌های سطحی‌نگر به پایان رسیده است. چیزی دیگر در کار است. خاطر جمع باشید:…