در شب قدر، در شب شهادت علی(ع)، مولا و آموزگار جاودان تقواپیشگان، پیشوای تاریخی مجاهدان، ‌او که «خبرِ پیروزیِ فرزند انسان بر تقدیرکور است،  و او که قدر انسان است، به آستانش رو می‌آوریم و از او استعانت می جوییم  و به سوی  پروردگار تکامل بخش هستی دست به نیایش و دعا برمی داریم: 
خدایا
در این شب که به نام علی درخشان و تابان شده است، به او رو می آوریم او که  از خالص‌ترین ایمان و مستحکمترین یقین و بیشترین خشیه از پروردگار برخوردار بود.
به علی علیه السلام که همیشه سنگین‌ترین مسئولیتها و بیشترین سهم در تحمل رنجها و مشکلات بر دوش‌اش بود.
 آن‌گاه که سایرین دچار ضعف می‌شدند، پیشقدم میدان نبرد می‌شد.
آن‌گاه که تعلل می‌کردند، به قیام بر می‌خاست.
آنگاه که سایرین شکست می‌خوردند، کار را به ‌دست ‌می‌گرفت
 آن‌گاه که دیگران به‌لکنت می‌افتادند، زبان به‌سخن می‌گشود
 و آن‌گاه که دچار سکون می‌شدند، با  نور خدا به‌پیش می‌تاخت.
به حق، او برای مؤمنان و مجاهدان پدری مهربان بود، بارهای سنگین‌ از دوش‌شان بر می‌داشت و هر‌چه را که از دست داده‌بودند، برایشان حفظ می‌کرد، او که هرگز تیرگی بر قلبش ننشست و بصیرتش فروکش نکرد. او که هرگز ترس و بیم بر جانش راه نیافت و چون کوهی استوار بود که تندبادها یارای تکان‌دادنش را نداشتند.
خدایا به حق او، مجاهدین را یاری کن به هدف‌شان که پیروی از تو و به پیروزی رساندن یک آرمان رهایی بخش، مردمی و عدالت‌خواهانه است، دست یابند.
..................
نیایش شب قدر دراشرف ۳- کلیپ ۲ -  ۲۲فروردین ۱۴۰۲
 
 
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید