شبهای نوزدهم و بیستم و بیست ویکم رمضان شبهای ایاد علی علیه السلام است ؛  از ضربت خوردن تا شهادت پیشوایی که شاخص اسلام راستین است . شاخص مسول بودن انسان در زندگی؛ خبر بزرگ و نوید پیروزی انسان برجبرهای بنده ساز؛ شاخص عدالت و آرمان‌خواهی ؛ و الهام‌بخش مبارزه با ستمگر ودین فروش و غارتگر . دراین شبها به درس آموزی از علی علیه‌السلام می‌نشینیم؛ چرا که علی زنده واقعی و حیات‌بخش زندگان و پیش‌برنده انسانیت و عدالت و معنا‌بخش انسان برای هر نسلی است .
به مناسبت شبهای احیا ماه رمضان  - کلیپ ۲  
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید