سناتور جوزف لیبرمن ـ کاندیدای معاون ریاست‌جمهوری آمریکا در سال۲۰۰۰ ـ اور سوراواز ـ ۲۲تیر ۱۴۰۲
اولین نکته روایت نادرست حکومت تهران است که می‌گوید هیچ آلترناتیوی برای حکومت وجود ندارد و لذا قدرتهای جهان باید مستبدان را بپذیرند و با آنها مذاکره کنند. من دیروز در آن جلسه گفتم و امروز نیز دوباره خواهم گفت، این دقیقاً همان چیزی است که آدولف هیتلر در دههٔ ۱۹۳۰ استدلال می‌کرد. متأسفانه نویل چمبرلین گرفتار آن بحث شد، به‌مونیخ رفت، قراردادی را امضا کرد که حتی ارزش کاغذی را که روی آن بود نداشت و نتیجه چه شد؟ جنگ جهانی دوم. واقعیت این است که تاریخ با رهبران کشور ما و رهبران اروپا صحبت می‌کند و آنها باید به‌این تاریخ گوش فرا دهند. بازگشت به‌یک میز برای گفتگو با رژیم حاکم بر ایران که ظاهراً در عمان اتفاق افتاده، برای من مانند تلاش برای مذاکره با یک مار سمی است. عاقبت خوبی ندارد و برای ما خوب نخواهد بود. آیا آلترناتیوی برای رژیم در ایران وجود دارد؟
البته که وجود دارد. این اکثریت قاطع مردم ایران هستند که می‌خواهند دوباره آزاد شوند و زندگی برابر با بقیهٔ جهان متمدن داشته باشند.
آیا سازمانی برای رهبری انتقال قدرت توسط مردم ایران وجود دارد؟ البته که وجود دارد، این شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین است.
سازمانهای اپوزیسیون دیگر رژیم نیز وجود دارند. اما من از شما می‌پرسم، آیا یکی از آنها یا جمعی از آنها وجود دارد که بتواند رهبران جهان را که در این سالن هستند، رهبران پارلمانهایی که همین‌جا هستند، دور هم جمع کند؟ آیا سازمان دیگری وجود دارد که، خیر درست است،
که به‌مدت سالیان مبارزان مقاومت در صحنهٔ ایران داشته باشد؟ شورای ملی مقاومت و سازمان مجاهدین این حق را از طریق رهبری مسعود رجوی تا مریم رجوی،  طی چند دهه مبارزه علیه شاه و علیه آخوندها کسب کرده برای رهبری انتقال به‌سوی آزادی. آنها آن‌را کسب کرده‌اند، اما من این‌را به‌شما می‌گویم، آنها برای آن آماده هستند.
ما امروز دربارهٔ برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم رجوی خیلی صحبت کرده‌ایم و همیشه باید دربارهٔ آن صحبت کنیم. این یک برنامهٔ بزرگ است، برنامه‌یی برای آزادی، برابری، فرصتی برای مردم ایران. این برنامه‌یی است که هر ملت دموکراتیک متمدن در جهان باید مشتاقانه از آن حمایت کند. اما شورای ملی مقاومت و خانم رجوی چیز دیگری هم دارند. آنها یک برنامه برای انتقال دارند که در دسترس است و همه می‌توانند آن‌را ببینند. این یک نقشهٔ ایثارگرانه است که نشان می‌دهد هدف این سازمان به‌دست گرفتن قدرت نیست. هدف این است که مردم ایران با سقوط این رژیم، قدرت را به‌دست بگیرند. این برنامه‌یی است که با گذار به‌انتخابات زود هنگام آغاز می‌شود تا یک مجلس مؤسسان از مردم در ایران داشته باشیم که سپس قانون اساسی را تدوین می‌کند، من امیدوارم بسیار شبیه برنامهٔ ۱۰ماده‌یی باشد، و رهبران کشور را انتخاب می‌کند. من این برنامه را مطالعه کرده‌ام، همراه با خانم رجوی آن‌را مطالعه کرده‌ام. به‌شما می‌گویم، به‌نظر من، در تاریخ قیام‌ها، شورش‌ها، برای آزادی در جهان علیه دیکتاتوریها، هرگز گروهی از انقلابیون نبوده‌اند که آمادگی اجتناب از هرج و مرج و فراهم‌کردن یک انتقال آرام به‌آزادی را مانند این گروه، شورای ملی مقاومت، سازمان مجاهدین و مردم ایران داشته باشند.
. . …
هیچ جنبشی نمی‌تواند بدون یک رهبر بزرگ موفق شود. خانم رجوی یک رهبر بزرگ است. او طراح بزرگی است، او الهامبخش است.
خانم مریم رجوی مانند رهبران انقلاب آمریکا، ایمان دارد. او یک مسلمان مؤمن است. ایشان از ارزشهای اسلام با قدرت و ایمان دفاع می‌کند و با آن جلو می‌رود رهبران انقلاب آمریکا شعاری داشتند که شورش در برابر مستبدان ایمان به‌خداست.
همهٔ ما مشعلی هستیم که توسط ایشان روشن شده‌ایم و ما این نور را به سراسر جهان می‌رسانیم. این نور ابدی است چون از خدا می‌آید.
حاضر، حاضر، حاضر. 
خدا شما را حفظ کند. 
لطفا به اشتراک بگذارید: 
     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید