میردامادی امام جمعه رژیم آخوندی در اصفهان روز ۱۰فروردین درباره منفوریت خامنه‌ای گفت:
الان هم ما داریم در مملکت حس می‌کنیم اهل نمازه اهل روزه است حج میره کربلا هم می‌رود اما حاضر نیست نام رهبر خودش را بالای منبر در ملأعام ببره اگر کسی هم نام رهبر را با عظمت یاد بکنه روی خودش رو بر می‌گرداند.
 
لطفا به اشتراک بگذارید:
🙏لطفا به اشتراک بگذارید