تصویب قطعنامهٔ عضویت کامل کشور فلسطین در اجلاس فوق‌العاده مجمع عمومی ملل متحد با ۱۴۳رأی مثبت    
🙏لطفا به اشتراک بگذارید