بروات (کرمان) - انفجار در شهرداری غارتگر حکومتی در پاسخ به شلیک پاسداران خامنه‌ای به دو سوختبر محروم و مجروح کردن آنها در روز ۱۲ اردیبهشت در نزدیکی گناباد
اسلامشهر (تهران) - زن، مقاومت، آزادی: انفجار در مقابل دو پایگاه بسیج سپاه پاسداران در پاسخ به اهانت و سرکوب زنان میهن توسط بسیج ضدمردمی با لباس‌شخصی 
اصفهان - انفجار در مجتمع قضاییه جلادان در پاسخ به موج اعدامها به دستور خامنه‌ای ضحاک برای سد بستن در برابر قیام. حداقل ۷۵ اعدام از اول تا ۱۷ اردیبهشت
یزد - زن، مقاومت، آزادی: انفجار در مقابل حوزه جهل و جنایت و سرکوب زنان ضد حضرت زینب
گنبدکاوس - انفجار در بنیاد فساد و غارت آخوندها و پاسداران با نام جعلی و مبتذل «شهید و ایثارگران»، اعتراض آتشین به سرکوب و ستم مضاعف هموطنان اهل تسنن
تهران - انفجار در شهرداری غارتگر حکومتی ناحیه ۳ منطقه ۱۴ در پاسخ به اعدام پرشقاوت زندانی سیاسی اهل تسنن انور خضری پس از ۱۵ سال حبس
فعالیت‌های کانون‌های شورشی در شهرهای میهن با شعار: مریم رجوی: نه به ولایت فقیه آری به حاکمیت مردم
 
لطفا به اشتراک بگذارید:     
🙏لطفا به اشتراک بگذارید