موضوع دزدی آخوند جنایتکار صدیقی حتی با معذرت‌خواهی او تمام نشده است. ما در روزهای گذشته شاهد اعتراف صدیقی به دزدی و فساد بودیم.
آخوند صدیقی: در تأسیس مؤسسه غفلتی صورت گرفت که این غفلت از ناحیه من بود، از اعضای مؤسسه آگاهی نداشتم و از وقوع غفلت در محضر خداوند استغفار می‌کنم.
تلگرام خبرگزاری تسنیم (رژیم) -رحمت‌اله بیگدلی عضو هیأت علمی دانشگاه و فعال رسانه‌یی اصلاح‌طلب در واکنش به قبول تخلفات صورت‌گرفته در حوزه علمیه اُزگُل تهران از سوی کاظم صدیقی و عذرخواهی وی خواستار استعفای او از همه مناصب خود شد.
لطفا به اشتراک بگذارید:
🙏لطفا به اشتراک بگذارید