روز ۸فروردین کمیسیون صلح شورای ملی مقاومت طی اطلاعیه‌ای فتواهای خمینی برای اعزام اجباری دانش‌آموزان به جبهه‌های جنگ با عراق و فرستادن آنها بر روی میادین مین را مجددا افشا و در واقع یادآوری کرد.
در این اطلاعیه به اعتراف آشکار رحیم صفوی «دستیار و مشاور عالی» خامنه‌ای به اعزام یک میلیون دانش‌آموز به جبهه‌های جنگ و فیلم‌سازیهای وزارت بدنام اطلاعات و مزدوران آن علیه مجاهدین برای در بردن رژیم اشاره شده است.
کمیسیون صلح شورای ملی مقاومت ایران که در مهرماه ۱۳۶۱ در بحبوحه‌ٔ بسیج‌های جنگی دجال ضدبشر (خمینی) در جنگ ضدمیهنی تشکیل شد، شمه‌یی از اسناد و موضع‌گیریهای مسئول شورای ملی مقاومت ایران را در این خصوص به اطلاع هموطنان به‌ویژه نسل جوان که در جریان نبوده‌اند، رساند.
 
لطفا به اشتراک بگذارید:    
🙏لطفا به اشتراک بگذارید