شب گذشته رئیسی برای دومین بار در یک هفته نسبت به نزاع‌های سیاسی در راس نظام ابراز نگرانی کرد. موضوع چیست که اینقدر باعث وحشت آخوند رئیسی شده است؟ چرا نمی‌توانند علیرغم خالص‌سازی که داشتند از عهده این مشکل برآیند؟
نگرانی رئیسی جنایتکار بیشتر از این است که بحرانی بسیار بزرگ رژیم را فرا گرفته است. از خود خامنه‌ای تا بقیه کارگزاران رژیم مجبور به اعتراف به جنگ گرگ‌ها در نظام آخوندی هستند.
لطفا به اشتراک بگذارید:
🙏لطفا به اشتراک بگذارید