ارديبهشت 28, 1401

هاشم خواستار: اعدام زندانیان سیاسی تابستان۶۷ جنایت علیه بشریت است

in گزیده ها

by Super User

هم‌چنان که در بیانیهٔ سالانهٔ شورای ملی مقاومت ایران در مرداد ۱۳۹۸ نیز خاطرنشان شده…
ارديبهشت 08, 1401

سوتی بزرگ مطهری با لو دادن بمب اتمی عضمی!

in شورشگران

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=pihpnSslgC0
ارديبهشت 05, 1401

افغان هراسی یا آنتراکت «جمهوری اسبلامی»؟!

in شورشگران

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=7Qt8crN-KoA
ارديبهشت 05, 1401

نافرمانی مدنی ...!! به فرمان امام!!

in شورشگران

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=jVsFjeNIydY
فروردين 31, 1401

سریال قیچی ولایی و موی سر دانش آموزان

in شورشگران

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=O0pKBC2ZTqs
فروردين 31, 1401

«انصار الروسیه مدافعین کرملین»

in شورشگران

by Super User

https://www.youtube.com/watch?v=-3fQWoa2wHs