Open menu
دی 06, 1399

اعدام جنایتکارانه یک زندانی سیاسی در زندان زاهدان

اعدام جنایتکارانه یک زندانی سیاسی در زندان زاهدان فراخون مجدد به بازدید هیات بین‌المللی از…
شهریور 18, 1401

پاسخ به سؤالات شما - محبوبیت و پایگاه اجتماعی مجاهدین و مقاومت…

in پاسخ به سوالات

by Super User

یکی از موضوعاتی که رژیم و ایادی ریز و درشت آن در سوء‌استفاده از اختناق…
شهریور 29, 1401

به یاد خواننده بزرگ موسیقی سنتی #ایران، جواد بدیع زاده

in ماندگاران

by Super User

جواد بدیع زاده، خواننده محبوب مردمی جواد بدیع زاده از جمله خوانندگان محبوب و بزرگ…
شهریور 28, 1401

رنگین کمان هنر - هنر برای هنر نیست - غزل واژه

in تیراژه

by Super User

https://vimeo.com/399809497
شهریور 28, 1401

ویژگیهای مشترک دیکتاتورهای تاریخ

in تیراژه

by Super User

https://vimeo.com/371709508
شهریور 28, 1401

زنده باد هنری که با درد یک جامعه گره میخورد - هنر…

in تیراژه

by Super User

https://vimeo.com/370076983
شهریور 28, 1401

من می اندیشم پس هستم - من مقاومت میکنم پس هستم

in تیراژه

by Super User

https://vimeo.com/368477617
شهریور 28, 1401

در رویاهای شبانه برای بی سرپناهان خانه می سازم

in تیراژه

by Super User

https://vimeo.com/366942146
شهریور 28, 1401

شمسیه حسنی تنها زن نقاش سه بعدی در افغانستان

in تیراژه

by Super User

https://vimeo.com/321990043
شهریور 28, 1401

حسین بهزاد استاد بزرگ نقاشی ایران

in تیراژه

by Super User

https://vimeo.com/323640938