خرداد 31, 1401

سی خرداد و ضرورت تاریخی آن گفتگو با محمد حیاتی

https://www.youtube.com/watch?v=wC_cljpWglo
بهمن 28, 1400

حقیقت انقلاب ـ گفتگو با ابوالقاسم رضایی درباره انقلاب ضد سلطنتی - #نه_شاه_نه_شیخ

حقیقت انقلاب ـ گفتگو با ابوالقاسم رضایی درباره انقلاب ضد سلطنتی ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/678280796حقیقت انقلاب…
مرداد 16, 1401

همراه با سؤالات شما- قسمت بیست و نه

in پاسخ به سوالات

by Super User

وضعیت انفجاری جامعه و این‌که رژیم هیچ راه‌حلی برای حل بحران‌هایش ندارد؛ بر هیچ کس…
مرداد 16, 1401

همراه با سؤالات شما- قسمت بیست و هشت

in پاسخ به سوالات

by Super User

انعکاس جایگاه مقاومت و کانون‌های شورش در رژیم این روزها رسانه‌ها و مهره‌های حکومتی، درباره…
خرداد 31, 1401

سی خرداد و ضرورت تاریخی آن گفتگو با محمد حیاتی

https://www.youtube.com/watch?v=wC_cljpWglo