Open menu
اسفند 23, 1399

غرش عدالت، از اسلحه خلق بر سینه خائنان - دکتر بهروز پویان،…

در پیامی که مسعود رجوی در خصوص به راه‌انداختن یک سیرک قضایی برای به‌اصطلاح کلید…
خرداد 28, 1399

هیچ مکانی بر روی زمین قسمت اول

in در جهان

by Super User

https://vimeo.com/446173017
فروردين 25, 1401

ابوسعید ابوالخیر، عارف و شاعر نامدار ایران، زندگی را به درود گفت

بر اساس برخی اسناد تاریخی، درگذشت ابوسعید ابوالخیر شاعر وعارف قرن چهارم و پنجم هجری…
خرداد 03, 1401

سرچشمه خروش

https://youtu.be/V_kK5Hc_i5Aدر ستیغ کوه، در بلند ابر، در همه وسعت صحرا، بشنوم خروشتان، بشنوم خروشتان، بشنوم…