مهر 18, 1400

راهی که آمدیم- قسمت ۹۰- تحولات سیاسی و اجتماعی پس از اشغال #عراق تاریخچه…

تحولات سیاسی و اجتماعی پس از اشغال عراق (حاکمیت دوگانه رژیم آخوندی و آمریکا با…
مهر 18, 1400

راهی که آمدیم- قسمت ۸۹- تهاجم سیاسی مجاهدین پس از شکست کودتای ۱۷ژوئن تاریخچه…

تهاجم سیاسی مجاهدین علیه توطئه‌های رژیم پس از شکست کودتای ۱۷ژوئن به‌رغم رأی دادگاه بر…
مهر 18, 1400

راهی که آمدیم- قسمت ۸۸- چرخش فضای سیاسی بعد از دستگیری و آزادی #مریم_رجوی…

راهی که آمدیم- قسمت ۸۸- چرخش فضای سیاسی بعد از دستگیری و آزادی مریم رجوی…
مهر 18, 1400

راهی که آمدیم - قسمت ۸۷- برگزاری گردهماییها از مردم #عراق در #اشرف -…

راهی که آمدیم - قسمت ۸۷- برگزاری گردهمایی ها از مردم عراق در اشرف اعتراض…
مهر 18, 1400

راهی که آمدیم- قسمت ۸۶- موضع‌گیری شخصیتهای سیاسی برای آزادی #مریم_رجوی - تاریخچه سازمان…

پیامها و حضور برجسته‌ترین شخصیتهای کشورهای جهان در اعتراضات هواداران برای آزادی خواهر مریم اعتراضات…