تیر 18, 1400

بیانیهٔ ۵۹تن از اعضای پارلمان فدرال سوئیس و پارلمان ژنو در حمایت از قیام…

in پیش از کهکشان

by Super User

بیانیهٔ ۵۹تن از اعضای پارلمان فدرال سوئیس و پارلمان ژنو در آستانهٔ گردهمایی جهانی ایران…
تیر 18, 1400

پیامهای شخصیتهای سیاسی و منتخبان مردم از فرانسه و لیتوانی در حمایت از گردهمایی…

in پیش از کهکشان

by Super User

به سوی کهکشان آزادی؛ همبستگی با قیام مردم ایران حمایت از کانون‌های شورشی و مؤسسان…
تیر 18, 1400

بیانیهٔ ۵۲تن از سناتورها، پارلمانترها و شهرداران بلژیک در آستانهٔ گردهمایی جهانی ایران آزاد

in پیش از کهکشان

by Super User

بیانیهٔ ۵۲تن از سناتورها، پارلمانترها و شهرداران بلژیک در آستانهٔ گردهمایی جهانی ایران آزاد حمایت…
تیر 18, 1400

واشنگتن تایمز گردهمایی بین‌المللی ایرانیان در ۵۰هزار نقطه و ۱۰۵کشور برگزار می‌شود

in پیش از کهکشان

by Super User

واشنگتن تایمز گردهمایی بین‌المللی ایرانیان در ۵۰هزار نقطه و ۱۰۵کشور برگزار می‌شود خانم مریم رجوی…
تیر 18, 1400

پیامهای شخصیتهای سیاسی و منتخبان مردم در کشورهای مختلف در حمایت از گردهمایی جهانی…

in پیش از کهکشان

by Super User

به سوی کهکشان آزادی؛ همبستگی با قیام مردم ایران حمایت از کانون‌های شورشی و مؤسسان…
تیر 18, 1400

همبستگی نمایندگان پارلمان اروپا با گردهمایی جهانی ایران آزاد - ۱۹تیر۱۴۰۰

in پیش از کهکشان

by Super User

به سوی کهکشان آزادی؛ همبستگی با قیام مردم ایران حمایت از کانون‌های شورشی و مؤسسان…
تیر 15, 1400

بیانیه ۶۳نماینده پارلمان اروپا در حمایت از قیام مردم ایران و برنامهٔ ۱۰ماده‌یی خانم…

in پیش از کهکشان

by Super User

بیانیه ۶۳نماینده پارلمان اروپا در آستانهٔ گردهمایی جهانی ایران آزاد حمایت از قیام مردم ایران…
تیر 15, 1400

گردهمایی جهانی ایران آزاد، ارتباط زنده از ۵۰هزار نقطه در ۱۰۵کشور جهان با مجاهدین…

in پیش از کهکشان

by Super User

به گزارش کمیته برگزاری گردهمایی جهانی ایران آزاد، این گردهماییها در روزهای ۱۹ و ۲۰…
تیر 15, 1400

پیامهای شخصیتهای سیاسی و منتخبان مردم اروپا در حمایت از گردهمایی جهانی ایران آزاد…

in پیش از کهکشان

by Super User

به سوی کهکشان آزادی؛ همبستگی با قیام مردم ایران حمایت از کانون‌های شورشی و مؤسسان…
تیر 15, 1400

پارلمان انگلستان - کنفرانس برای اعلام بیانیه ۱۰۳تن از نمایندگان هر دو مجلس از…

in پیش از کهکشان

by Super User

پارلمان انگلستان کنفرانس برای اعلام بیانیه ۱۰۳تن از نمایندگان هر دو مجلس از همه احزاب…
مرداد 01, 1400

گردهمایی جهانی ایران آزاد؛ سخنرانی پیت سشنز، رائول روییز، نیکول مالیوتاکیس و…

سخنرانی چهار عضو مجلس نمایندگان آمریکا پیت سشنز – عضو کنگرهٔ آمریکا سلام نمایندهٔ کنگره…
تیر 27, 1400

وحشت از توانایی تغییر و براندازی

گردهمایی جهانی ایران آزاد طی سه روز در ارتباط بین اشرف۳ با ۵۰هزار نقطه در…
تیر 25, 1400

گردهمایی۱۴۰۰، اهمیت و جایگاه آن

گردهمایی جهانی ایران آزاد هیجدهمین گردهمایی بزرگ مقاومت ایران است. این مهمترین گردهمایی مقاومت ایران…
تیر 15, 1400

بیانیهٔ ۱۰۳تن از نمایندگان هر دو مجلس انگلستان از همه احزاب در…

in پیش از کهکشان

by Super User

بیانیهٔ ۱۰۳تن از نمایندگان هر دو مجلس انگلستان از همه احزاب در آستانهٔ گردهمایی جهانی…
تیر 25, 1400

گری کاسپاروف‌: چگونه جهان آزاد، با یک رژیم قاتل مذاکره می‌کند؟

به گزارش عرب نیوز ۲۱تیر۱۴۰۰ گری کاسپاروف، شطرنج باز مشهور جهان، در اجلاس ایران آزاد…