سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ ایرانیان – پاریس ۱۰ تیر ۱۳۹۶
سخنرانی مریم رجوی – گردهمایی مجاهدین در آلبانی
سخنرانی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران در گردهمایی بزرگ اسلامی-عربی
سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس زنان در رهبری سیاسی – آلبانی
نجوای مریم رجوی با سمبل زن انقلابی مجاهد خلق اشرف رجوی و سردار کبیر آزادی موسی خیابانی و مجاهدان رکابشان

سخنرانی مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت

از پیام برادر مسعود به قیام کنندگان در داخل

از پیام رهبر مقاومت برادرمجاهد مسعود رجوی

از پیام رهبر مقاومت در مورد حمایت از قیام

سرود تا خشت آخرین

« یکان یکان شویم »