مریم رجوی عید فطر ۱۳۸۰

سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس ماه رمضان