مریم رجوی عید فطر ۱۳۸۰

 

سخنرانی مریم رجوی در کنفرانس ماه رمضان