زیارت مرقد مطهر امام حسین (ع) مریم و مسعود رجوی

 

تاسوعا ، مسعود رجوی - حسین پیامبر جاودان آزادی