درختی که منم - زیارتگاه ممنوعه

سالگرد حماسه میهنی و عقیدتی فروغ جاویدان