تجدید عهد با حماسه سازان عاشورای مجاهدین

پیام مسعود رجوی بمناسبت شهادت موسی خیابانی و سمبل زن انقلابی اشرف رجوی