سخنان مسعود رجوی به مناسبت سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران
سخنرانی خواهر مجاهد زهرا مریخی مسئول اول سازمان مجاهدین خلق ایران در مراسم بزرگداشت آغاز پنجاه و پنجمین سال تأسیس سازمان