خانم مریم رجوی به‌مناسبت شروع محاکمه اسدی و همدستان تروریستش در بلژیک:

خامنه‌ای، روحانی، ظریف و..." data-socialbacklinks="1" />
Open