Open menu
آبان 12, 1400

تظاهرات ایرانیان هوادار مجاهدین در اعتراض به جنایات رژیم و فراخوان به…

تجمع ایرانیان هوادار مجاهدین در اعتراض به جنایات رژیم و فراخوان به محاکمه رئیسی، هم‌زمان…
اسفند 23, 1399

غرش عدالت، از اسلحه خلق بر سینه خائنان - دکتر بهروز پویان،…

در پیامی که مسعود رجوی در خصوص به راه‌انداختن یک سیرک قضایی برای به‌اصطلاح کلید…
شهریور 29, 1401

به یاد خواننده بزرگ موسیقی سنتی #ایران، جواد بدیع زاده

in ماندگاران

by Super User

جواد بدیع زاده، خواننده محبوب مردمی جواد بدیع زاده از جمله خوانندگان محبوب و بزرگ…
شهریور 28, 1401

رنگین کمان هنر - هنر برای هنر نیست - غزل واژه

in تیراژه

by Super User

https://vimeo.com/399809497
شهریور 28, 1401

ویژگیهای مشترک دیکتاتورهای تاریخ

in تیراژه

by Super User

https://vimeo.com/371709508
شهریور 28, 1401

زنده باد هنری که با درد یک جامعه گره میخورد - هنر…

in تیراژه

by Super User

https://vimeo.com/370076983
شهریور 28, 1401

من می اندیشم پس هستم - من مقاومت میکنم پس هستم

in تیراژه

by Super User

https://vimeo.com/368477617
شهریور 28, 1401

در رویاهای شبانه برای بی سرپناهان خانه می سازم

in تیراژه

by Super User

https://vimeo.com/366942146
شهریور 28, 1401

شمسیه حسنی تنها زن نقاش سه بعدی در افغانستان

in تیراژه

by Super User

https://vimeo.com/321990043
شهریور 28, 1401

حسین بهزاد استاد بزرگ نقاشی ایران

in تیراژه

by Super User

https://vimeo.com/323640938