احمد گودرزی: بخاطر دخترم آیدا و همه دختران ایران جان دادم
اصالتا اهل روستای خشتیانک بخش اشترانکوه لرستان بودم اما تو قلعه حسن خان تهران زندگی می‌کردم. کشتی گیر بودم،‌ با پیکری قوی، سینه‌ای فراخ و گردنی افراشته.
بله! من احمد گودرزی هستم. پدر دختر نوجوانی به نام آیدا. دختری که وجودش گرمابخش زندگی من و همسرم بود. دختری که با تمام وجودم دوستش داشتم.
من برای آینده روشن دخترم و همه دختران ایران به قیام سراسری پیوستم. اتفاقا روزی هم که مزدوران حکومتی وحشیانه و گله‌ای رو سرم ریختن و منو دزدیدن، بخاطر گرامی‌داشت یاد یک دختر جوان بود که به خیابان رفته بودم.
دختری که بخاطر شرکت تو  اعتراضات کشته بودنش. بله! روز ۱۲آبان ۱۴۰۱برای چهلم حدیث نجفی رفته بودم. آنروز تو کرج همه جا فضای اعتراض بود و درگیری جوونا با مامورای سرکوبگر.
وقتی منو دزدیدن خانواده‌ام چند هفته  دنبالم می‌گشتن و شکنجه‌گران حکومتی همان‌ زمان تو زندان آگاهی شاپور وحشیانه منو شکنجه می‌کردن. اونا دنده‌های منو شکستن. با اینکه دنده شکسته‌ام به ریه‌هام فشار می آورد ولی من آنچنان قوی بودم که تحمل می‌کردم.
شکنجه‌ها ادامه داشت تا اینکه من خونریزی داخلی کردم.  فریادم از درد بلند بود. مزدورای حکومتی بجای اینکه منو به بیمارستان ببرن به من آمپولی تزریق کردن که باعث ایست قلبی‌ام شد و من در چنگال دژخیمان حکومت جان دادم.
حکومت که قصد داشت مرگ من رو هم مثل خیلی‌ها جعل کنه به خانواده‌ام فشار آورد که بدون سر و صدا و در نقطه‌ای دور افتاده در لرستان منو دفن کنن.
روز ۲۲آذر۱۴۰۱، پیکر منو به آرامستان «دارالسلام» تو روستای خشتیانک در بخش اشترانکوه لرستان بردن و من در خانه ابدی‌ام آرام گرفتم.
 
احمد گودرزی عاشق آیدا و همه دختران ایران
این دختر معصوم که خاک منو بغل کرده آیدای منه. همان که من برای آینده روشنش و هم نسلاش جانم رو فدا کردم.
ای هموطن! با استمرار قیام و ادامه راهی که ما در آن قدم گذاشتیم، پشت و پناه دخترم و همه دخترانی که پدرانشان برای آزادی جان دادن باش! بی تردید خورشید آزادی از پس این ابرهای تیره بیرون خواهد آمد.
از قیام آبان۹۸ تا قیام سراسری ۱۴۰۱ وقتی به اسامی و تصاویر شهیدان نگاه می کنیم تعداد زیادی از جوانان ورزشکار رو می‌بینیم که در اوج جوانی ورزش و جوانمردی رو با مردم دوستی و وطن پرستی در هم آمیختن و برای احقاق حقوق به یغما رفته مردم به میدان آمدن. در مقابل گلوله‌های مزدوران خامنه‌ای سینه ستبرشون رو سپر کردن و قهرمانانه برای آزادی بخاک افتادن. یکی از این مردان ورزشکار احمد گودرزی از فرزندان دلیر لرستان بود. روحش شاد و راهش پر رهرو باد.
نگاهی به سرگذشت شهید قیام احمد گودرزی