شارلاتانیسم ایرج مصداقی، یک شاگرد دژخیم

جایگاه مرزبندی نه شاه نه شیخ در این دوران؟

youtube_video

افشای توطئه های رژیم آخوندی با بهانه خانواده!

سیاست‌های جدید اطلاعات و مأموریت ویژهٔ یک ...

هرزه‌خواری در چراگاه ارتجاع علیه مقاومت

تلاش اطلاعات‌آخوندی برای بازگشایی سیرک‌مزدوران‌

سرنوشت رقت‌آور و مسیر عبرت‌انگیز شاعری

خاطرات مجاهدان اشرفی از قتل عام زندانیان

youtube_video

ماورا‌ء رذیلت مزدور مصداقی در هتاکی به خانواده‌ها