Open menu
مرداد 15, 1400

مسعود رجوی: سراشیب سقوط و سرنگونی سلطنت دینی

مسعود رجوی - ۱۲مرداد ۱۴۰۰ تنفیذ و منصوب کردن جلاد به‌عنوان رئیس‌جمهور توسط خلیفهٔ ارتجاع…
اسفند 02, 1398

بخشهایی از پیام مسعود رجوی 22 بهمن 1381

بخشهایی از پیام مسعود رجوی 22 بهمن 1381https://www.youtube.com/watch?v=eec7A2xpXhU
بهمن 09, 1398

مسعود رجوی - من کیستم

مسعود رجوی - من کیستمhttps://www.youtube.com/watch?v=IrtCWpvJaaI
ارديبهشت 23, 1399

سلسله آموزش های درونی مجاهدین مسعود رجوی قسمت دوم

https://www.youtube.com/watch?v=0brErAFap20

مسعود رجوی-۲۰ آبان ۱۴۰۱
منتهای درماندگی خلیفهٴ فرتوت ارتجاع در برابر قیام و کانون‌های‌شورشی
درخواست اطلاعات سپاه پاسداران خامنه‌ای از «ملت ایران» مبنی بر این‌که هر گونه ارتباط برای سرنگونی و انهدام مظاهر حاکمیت از جانب مجاهدین خلق است و باید در اولین فرصت آن را خبر بدهند، منتهای درماندگی خلیفهٴ فرتوت ارتجاع را در برابر قیام و کانون‌های‌شورشی و ارتش آزادی نشان می‌دهد.
همین امروز (جمعه ۲۰آبان) هموطنان ستمدیده بلوچ می‌خروشیدند: «مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی».
خمینی در تابستان سال۶۰ در حضیض استیصال در برابر مجاهدین، پرده‌های روحانیت و مرجعیت را بالکل کنار زد و در سخنانش در روز ۲۷مرداد ۱۳۶۰ با صراحت «جاسوسی» و «دروغ گفتن» علیه مجاهدین و حتی «شرب خمر» برای حفظ نظام را «واجب» اعلام کرد.
خمینی هم‌چنین درمانده در برابر میلیشیای مجاهد خلق از «سازمان اطلاعات ۳۶ میلیونی» کمک خواست که در سال۶۰ تمام جمعیت ایران را در برمی‌گرفت.
دریوزگی سازمان اطلاعات ۳۶ میلیونی به آنجا رسید که در آذر ماه ۱۳۶۱ پاسداران و بسیجی‌ها و مزدوران دادستانی به تهیه آلبوم‌های عکس از مجاهدین مبادرت کردند و آنها را در خیابان‌ها و مدارس و معابر عمومی حتی به کودکان دبستانی نشان می‌دادند و با دادن شیرینی و پول از آنها می‌خواستند که اگر کسی از اینها را می‌شناسد یا در این اطراف دیده به آنها بگوید (نشریه مجاهد ۲ دیماه ۱۳۶۱).
اکنون خوشا دههٔ هشتادی‌ها و دههٔ هفتادی‌ها و تمامی شورشگرانی که خامنه‌ای را هم به صدور چنین اطلاعیه‌های مفتضحی مبنی بر جاسوسی و خبرچینی عمومی کشانده‌اند. تهدید، باید خیلی جدی باشد.
ترس و وحشت خلیفهٴ فرتوت و مفلوک از ارتباط با مجاهدین که سرخ‌ترین نام در قاموس ارتجاع است و او را به لرزه سرنگونی انداخته، قابل فهم است. او باید در قدمهای بعد منتظر تسخیر مراکز رژیم و پاسداران ولایتش باشد.
انقلاب دمکراتیک مردم ایران پیروز می‌شود    


آذر 02, 1401

مسعود رجوی: روزگار قیام و قطعی‌ترین نبرد به هر قیمت با حداکثـر…

https://youtu.be/8wOdLY6BlsI?t=59مسعود رجوی - ۲۹ آبان ۱۴۰۱ روزگار قیام و قطعی‌ترین نبرد به هر قیمت با…
آذر 02, 1401

آموزش برای نسل جوان (شماره ۱۹) - #مسعود_رجوی - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

فرافکنی و وارونه‌گویی خامنه‌ای پس از سیلی آتشین قیام درآویختن به مصدق برای شبیه‌سازی دجالگرانهٔ…
آبان 22, 1401

#مسعود_رجوی: ترس و وحشت خلیفهٔ فرتوت و مفلوک از ارتباط با #مجاهدین…

مسعود رجوی-۲۰ آبان ۱۴۰۱ منتهای درماندگی خلیفهٴ فرتوت ارتجاع در برابر قیام و کانون‌های‌شورشی درخواست…
آبان 10, 1401

مسعود رجوی: وقت عزا نیست که هنگامه خشم است، پیام به دانشجویان…

https://youtu.be/EEvz4JlqMDA?t=294مسعود رجوی - ۸آبان ۱۴۰۱ وقت عزا نیست که هنگامه خشم است پیام به دانشجویان…
آبان 07, 1401

#مسعود_رجوی: سناریوی ضدتظاهرات حکومتی برای بهره‌برداری از کشتار زائران شاهچراغ، مقدمهٔ قتل‌عام…

مسعود رجوی معلوم شد سناریوی ضدتظاهرات حکومتی در روز جمعه برای بهره‌برداری از کشتار زائران…
مهر 24, 1401

مسعود رجوی: کوکتل جواب زرهی و گله‌های موتوری - ناچار شدن شیخ…

https://youtu.be/wxU2LgoQbCk?t=2مسعود رجوی-۲۳ مهر ۱۴۰۱ کوکتل جواب زرهی و گله‌های موتوری ناچار شدن شیخ هم‌چون شاه…