Open menu
تیر 29, 1397

تقوای رهایی بخش - مسعود رجوی 1381 قسمت دوم

https://www.youtube.com/watch?v=Ytksqs7mYIM
شهریور 06, 1401

مسعود رجوی: دعوای مبتذل ژنتیکی و مسابقهٔ مضحک موروثی بین بچهٔ خامنه‌ای…

مسعود رجوی- ۵شهریور ۱۴۰۱ دعوای مبتذل ژنتیکی و مسابقهٔ مضحک موروثی بین بچهٔ خامنه‌ای با…
خرداد 06, 1399

تبیین جهان- شماره ۳۸

in تبیین جهان

by Super User

مهر 18, 1400

#مسعود_رجوی - سخنرانی در سالگرد شهادت ۶۰مجاهد خلق - ۱۲اردیبهشت ۱۳۶۳

https://youtu.be/jXTsnO7mXDE ستارگان شب‌کوب و راهگشا، مرزبندی جنبش و ضدجنبش در دوران ما مسعود رجوی -…
خرداد 04, 1400

مسعود رجوی: رژیم ولایت فقیه در سراشیب سرنگونی به‌جانب یکپایگی و انقباض…

مسعود رجوی - ۴ خرداد ۱۴۰۰: هم‌چنان که انتظار می‌رفت و مقاومت ایران از قبل…
مهر 24, 1401

مسعود رجوی: کوکتل جواب زرهی و گله‌های موتوری - ناچار شدن شیخ…

https://youtu.be/wxU2LgoQbCk?t=2مسعود رجوی-۲۳ مهر ۱۴۰۱ کوکتل جواب زرهی و گله‌های موتوری ناچار شدن شیخ هم‌چون شاه…
مهر 04, 1400

#مسعود_رجوی : خانه و سرپناه داشتن حق مسلم هر ایرانی بر روی…

مسعود رجوی - اول مهر ۱۴۰۰ خانه و سرپناه داشتن حق مسلم هر ایرانی بر…

نقش منطق
در نقل قولی که از»کتاب سیر فلسفه در ایران «در مورد فلسفه کردیم، صحبت از این بود که: فیلسوف به یاری»خیال سنجیده «خود، دست‌آوردهای علمی را ّ منظم می‌کند. تفاوت خیال سنجیده و نسنجیده در این است که من می‌توانم بی‌جهت درباره کسی که از کنار خیابان رد می‌شود و هیچ توجهی هم نسبت به من ندارد، خیالاتی بکنم، این نسنجیده است. در حالی‌که می‌توان از کسی که مشخصًا و ّ منظمًا در پشت این سالن در حال قدم زدن است، با سنجیدن وضعیت، به یک نتیجه‌گیری درست رسید. مثال این‌که دارد نگهبانی می‌دهد و حفاظت سالن را به‌عهده دارد.
بنابراین آنجا که اشاره می‌شد»خیال سنجیده «، منظور همین استنتاج منطقی بود. فرقش با خیال نسنجیده این است که می‌خواهیم خودمان را از خیال‌بافی نجات بدهیم. مانند یک کارگر قالیباف که نخهای رنگین را با ترتیب خاصی از روی یک الگو در کنار هم گره می‌زند تا نقشی منظم به دست بیاورد. ما هم می‌خواهیم داده‌های علمی را به ‌طور منطقی کنار هم قرار بدهیم و تصویر کلی تری به دست بیاوریم. یادتان هست که برای به دست آوردن شناخت علمی ملاک ما چه بود؟ تجربه. اگر کسی شک داشت، می‌گفتیم بفرمائید آزمایشگاه! در تبیین فلسفی که مفاهیم خارج از تجربه هستند، و دست تجربه به آنها نمی‌رسد، چه باید بکنیم؟ ملاک چیست؟ پس این سؤال، سؤال به جایی است که با چه مصالحی و با چه شیوه‌یی می‌خواهیم نتیجه‌گیری فلسفی کنیم؟ مصالح را که ً قبلاً گفتیم، مواد خام لازم، یعنی همان مشاهدات مستند و موثق عینی هستند، و این یعنی همان علوم) مانند رشته‌های نخ برای کارگر قالیباف (. حالا بگوئید با چه شیوه‌یی می‌خواهیم این رشته‌ها را ببافیم و روی هم جمع کنیم و گره بزنیم؟ از طریق ّ تفکر منطقی ـ به جای خیال نسنجیده ـ می‌خواهیم به اینها انسجام منطقی بدهیم، آن وقت به ما نتیجه خواهد داد؛ نتایج قابل تکیه و محتوم... . .
منطق صوری و منطق دیالکتیکی
در منطق فرمل) صوری (اصل بر ثبات است و اشیا در حالت سکون) ایستا (، نامتآثر از یکدیگر) منفصل (مطالعه می‌شوند و جمع ضدین محال است. در بینش اسکو لاستیکی، که توجهی به شناسنامه و ویژگیهای ماده و دنیای مادی ندارد، نمی‌توان گفت که مرده از زنده و زنده از مرده خارج می‌شود. بر اساس این منطق) به‌دلیل این‌که ذهن را ایستا دنبال قضایا می‌فرستد (، خلق و خوی انسانی تغییرپذیر نیست؛
در منطق دیالکتیکی، این پایه‌ها معکوس گذاشته می‌شوند. در دنیای مادی، اصل بر تغییر است و اشیا در حالت حرکت) پویا (، در تأثیر متقابل با یکدیگر) متصل (مطالعه می‌شوند و ضدین دو روی یک ّسکه هستند. زندگی و مرگ، با هم دو روی یک ّسکه هستند، دو وجه متضاد، از یک پدیده واحد هستند. کارگر و سرمایه‌دار هم همینطور، استثتمار کننده و استثمارشونده هم همینطور، فقیر و غنی هم همینطور، به هم وابسته‌اند. لازم و ملزوم یکدیگرهستند. بنابراین وقتی استثمار کننده‌ای نباشد، دیگر استثمار شونده‌ای هم وجود ندارد. نتیجه چنین ّ تفکری این خواهد شد که دیگر این‌طور نمی‌بیند که تا دنیا بوده، فقیر و غنی در کنار هم بوده‌اند و طبقات، ازلی، ابدی و ثابت هستند. نه! لذا در این دیدگاه برای از بین بردن فقر، بایستی ضدش را که ثروتهای آن‌چنانی است، نفی کرد.
قلمرو دیالکتیک و منطق فرمل 
وقتی می‌خواهیم شیء را در تاریخچه و تحولات آن بسنجیم، یعنی در دنیای گذر و گذار، در دنیای نسبیت ها و نسبتها، به‌طور مشخص، به‌طور دینامیک و پویا، بایستی منطق دیالکتیکی را به کار برد. پس شیء در حال شدن، تحت قانونمندی دیالکتیکی است. زیرا این شیء، همیشه این نیست که هست، زمانی خواهد رسید که دیگر این، نخواهد بود. کما این‌که زمانی بود که چنین نبود ـ نه تنها چنین نبود، بلکه ضد خودش بود ـ و زمانی نیز میآید که از این وضعیت خارج خواهد شد. اما وقتی می‌خواهیم ببینیم که یک چیز) شیء (چه هست و چه نیست، وقتی می‌خواهیم بدانیم هویت آن شیء چیست، وقتی می‌خواهیم آن شیء را منتزع از تغییراتش بشناسیم وکاری نداریم که چه بوده یا چه خواهد شد، طبعاً باید منطق فرمل را بکار بگیریم. اینجا دیگر شیء در سیر حرکت و تحولاتش بررسی نمی‌شود . به این می‌گویند»هوهویه «) این همانی (؛ این، همان است که هست. انسان، انسان است و با حیوان متفاوت است. انسان؛ انسان است، حیوان نیست . ولو این که مشترکاًت و منشاء حیوانی داشته است. یا ً مثال جامعه‌ای که از مرحله فئودالی عبور کرده و وارد بورژوازی شده است، دیگر تحت قانونمندی و مناسبات فئودالی بررسی نمی‌شود، زیرا آن نیست. از این‌رو ما برای این‌که بفهمیم یک پدیده، چه چیز هست؟ چه چیز نیست؟ و هویتش چیست؟ به منطق صوری احتیاج داریم که پدیده را در مقطعی که هست، ثابت نگهداریم، به مطالعه آن بپردازیم تا تفاوتهای آن با چیزهای دیگر آشکار شود... .  

آذر 02, 1401

مسعود رجوی: روزگار قیام و قطعی‌ترین نبرد به هر قیمت با حداکثـر…

https://youtu.be/8wOdLY6BlsI?t=59مسعود رجوی - ۲۹ آبان ۱۴۰۱ روزگار قیام و قطعی‌ترین نبرد به هر قیمت با…
آذر 02, 1401

آموزش برای نسل جوان (شماره ۱۹) - #مسعود_رجوی - #قیام_سراسری #قیام_تا_سرنگونی

فرافکنی و وارونه‌گویی خامنه‌ای پس از سیلی آتشین قیام درآویختن به مصدق برای شبیه‌سازی دجالگرانهٔ…
آبان 22, 1401

#مسعود_رجوی: ترس و وحشت خلیفهٔ فرتوت و مفلوک از ارتباط با #مجاهدین…

مسعود رجوی-۲۰ آبان ۱۴۰۱ منتهای درماندگی خلیفهٴ فرتوت ارتجاع در برابر قیام و کانون‌های‌شورشی درخواست…
آبان 10, 1401

مسعود رجوی: وقت عزا نیست که هنگامه خشم است، پیام به دانشجویان…

https://youtu.be/EEvz4JlqMDA?t=294مسعود رجوی - ۸آبان ۱۴۰۱ وقت عزا نیست که هنگامه خشم است پیام به دانشجویان…
آبان 07, 1401

#مسعود_رجوی: سناریوی ضدتظاهرات حکومتی برای بهره‌برداری از کشتار زائران شاهچراغ، مقدمهٔ قتل‌عام…

مسعود رجوی معلوم شد سناریوی ضدتظاهرات حکومتی در روز جمعه برای بهره‌برداری از کشتار زائران…
مهر 24, 1401

مسعود رجوی: کوکتل جواب زرهی و گله‌های موتوری - ناچار شدن شیخ…

https://youtu.be/wxU2LgoQbCk?t=2مسعود رجوی-۲۳ مهر ۱۴۰۱ کوکتل جواب زرهی و گله‌های موتوری ناچار شدن شیخ هم‌چون شاه…