تهاجم و عملیات جوانان آزادیخواه بلوچ 
هلاکت ۶تن از پاسداران سپاه خامنه‌ای در منطقه مرزی سراوان 
اطلاعیه جوانان آزادیخواه بلوچ
هلاکت شش تن از تروریست‌های سپاه فقط به منزله یک هشدار به خامنه‌ای جنایتکار و کودک کش می‌باشد. 
آتش جواب آتش
اعدام جوانان ایران مساوی ویران کردن لانه‌هایتان است
خامنه‌ای جنایتکار و پس مانده دیکتاتور پیشین حاکم بر ایران یعنی (پهلوی) بدانند که بلوچ زیر بار ظلم هرگز سر خم نکرده و نخواهد کرد
اگر چناچه خامنه‌ای جنایتکار و سپاه منحوسش بخواهند 
هموطنان آزادیخواهانمان را در سراسر ایران مورد شکنجه، زندان و اعدام قرار دهند دیگر در امان نخواهند بود هرجا و در هر محل آنها را به درک واصل خواهیم نمود
آزادی می‌آید با می‌توان و باید 
جوانان آزادیخواه بلوچ ۳۱اردیبهشت ۱۴۰۲