Open menu
مرداد 08, 1400

ترانه زیبا به یاد مسعودفرشچی

in مسعود فرشچی

by Super User

https://vimeo.com/580862244
مرداد 08, 1400

ترانه روزبه بیاد مسعود فرشچی

in مسعود فرشچی

by Super User

https://vimeo.com/580857918
مرداد 08, 1400

به یاد مسعود فرشچی ـ پیک شادی

in مسعود فرشچی

by Super User

https://vimeo.com/580856105
تیر 25, 1400

با پرواز مسعود عزیز #مسعود_فرشچی

in مسعود فرشچی

by Super User

 مجاهد پاکباز و والا مسعود فرشچی «سفر به خیر» ... به کجا چنین شتابان؟ گون…
تیر 25, 1400

برای قلب مهربان تو #مسعود_فرشچی

in مسعود فرشچی

by Super User

 مجاهد والا و پاکباز مسعود فرشچی برای مهربانی‌ات که بی‌نظیر بود برای دوست‌دارمت که سخت…
تیر 25, 1400

پیک آزادی و شادی... #مسعود_فرشچی

in مسعود فرشچی

by Super User

برای مجاهد سرفراز مسعود فرشچی خنده بر لبها و شادی را به دلها می‌نشاند بذر…
تیر 25, 1400

مرگ؛ آغاز یا پایان؟

in مسعود فرشچی

by Super User

در دیدگاه توحیدی مجاهدین، مرگ پایانی در این جهان و آغازی در جهانی دیگر است.…
تیر 25, 1400

همسفر خاطرهٔ سرداران #مسعود_فرشچی

in مسعود فرشچی

by Super User

 مجاهد پاکباز و والا مسعود فرشچی آی محبوب‌ترین در دل شیدای همه دلداران به کجا…
تیر 25, 1400

پیک شادی نخستین بار گریست - #مسعود_فرشچی

in مسعود فرشچی

by Super User

در رثای مسعود فرشچی گفتند: بی‌تو «پیک شادی» گریست باورم نمی‌شود مسعود باورم نمی‌شود پنج…
تیر 25, 1400

«با روح شاد او» - #مسعود_فرشچی

in مسعود فرشچی

by Super User

https://youtu.be/UykDL2-yJ6cبه یاد زنده یاد مسعود فرشچی روح شادش جلو موج غمم می‌گیرد وقتی از غصه…
تیر 25, 1400

عشق کجا بیابد صیدش را؟ کجا بجوید محبوبش را؟ - #مسعود_فرشچی

in مسعود فرشچی

by Super User

 مجاهد والا مقام مسعود فرشچی «اگر افتاده‌ام چون دانه بر خاک بروید از دلم بس…
تیر 25, 1400

اینجا هیچ‌کس نمی‌میرد - #مسعود_فرشچی

in مسعود فرشچی

by Super User

در تو نگاه می‌بندم پلک‌هایم چشمه چشمه لبخند می‌زنند در تو نگاه می‌بندم البرز البرز…
مرداد 08, 1400

ترانه زیبا به یاد مسعودفرشچی

in مسعود فرشچی

by Super User

https://vimeo.com/580862244
تیر 25, 1400

برای قلب مهربان تو #مسعود_فرشچی

in مسعود فرشچی

by Super User

 مجاهد والا و پاکباز مسعود فرشچی برای مهربانی‌ات که بی‌نظیر بود برای دوست‌دارمت که سخت…
تیر 25, 1400

پیک شادی نخستین بار گریست - #مسعود_فرشچی

in مسعود فرشچی

by Super User

در رثای مسعود فرشچی گفتند: بی‌تو «پیک شادی» گریست باورم نمی‌شود مسعود باورم نمی‌شود پنج…
تیر 25, 1400

مرگ؛ آغاز یا پایان؟

in مسعود فرشچی

by Super User

در دیدگاه توحیدی مجاهدین، مرگ پایانی در این جهان و آغازی در جهانی دیگر است.…