خامنه‌ای جنایتکار بدنبال گرفتن جان یک بازداشتی دیگر وکیل #محمد_قبادلو گفت:اعاده دادرسی درمورد پرونده قصاص که در دادگاه کیفری یک استان تهران، حکم بدوی داده شده بود،رد شده است محمد قبادلو به اتهام قتل یک مأمور پلیس و مجروح کردن پنج مأمور دیگر، به اعدام محکوم شده است #نه_به_اعدام