مریم رجوی: ما و مردم ما بر حاکمیت مردم و رد هر نوع دیکتاتوری تاکید داریم. هم‌ استبداد مذهبی هم استبداد سلطنتی. شعار فراگیر مردم ایران در این قیام، #نه_شاه_نه_شیخ بود. ما در پی آنیم که به هر قیمت آزادی و دموکراسی نصیب‌ مردم‌مان شود. #آری_به_جمهوری_دمکراتیک