ارديبهشت 25, 1401

قیام، پاسخ مردم به ترفندهای رژیم ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

https://vimeo.com/709551307 قیام، پاسخ مردم به ترفندهای رژیم ـ ساعت وصل ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/709556526 قیام، پاسخ…
ارديبهشت 16, 1401

وحشت آخوندها از گسترش اعتراض‌های سراسری ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

https://vimeo.com/707005955 وحشت آخوندها از گسترش اعتراض‌های سراسری ـ ساعت وصل ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/707009513 وحشت آخوندها…
ارديبهشت 10, 1401

روز خروش کارگران علیه ستم و غارتگری رژیم آخوندی ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

https://vimeo.com/704592043 روز خروش کارگران علیه ستم و غارتگری رژیم آخوندی ـ ساعت وصل ـ قسمت…
ارديبهشت 04, 1401

خشم و اعتراض، پاسخ فقر و گرانی ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

https://vimeo.com/702071424 خشم و اعتراض، پاسخ فقر و گرانی ـ ساعت وصل ـ قسمت اول https://vimeo.com/702076206 …
فروردين 26, 1401

گرانی دارو و درمان و افزایش فقر و بیماری ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

https://vimeo.com/699797507 گرانی دارو و درمان و افزایش فقر و بیماری ـ ساعت وصل ـ قسمت…
فروردين 20, 1401

فقر فزاینده و تاراج سفره‌های مردم ایران ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

1- https://vimeo.com/697414689 2- https://vimeo.com/697418463 3- https://vimeo.com/697424266 4- https://vimeo.com/697438844
فروردين 02, 1401

صدا با بهار در برنامه ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

https://vimeo.com/690654898 صدا با بهار ـ ساعت وصل ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/690654991صدا با بهار ـ ساعت وصل…
اسفند 20, 1400

اعتراضات و آتش چهارشنبه‌سوری ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

اعتراضات و آتش چهارشنبه‌سوری ـ ساعت وصل ـ قسمت سوم https://vimeo.com/687171489اعتراضات و آتش چهارشنبه‌سوری ـ…
اسفند 13, 1400

دستمزدهای اندک و گرانی‌های شب عید ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

دستمزدهای اندک و گرانی‌های شب عید ـ ساعت وصل ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/684688515 دستمزدهای اندک و…
اسفند 06, 1400

معلمان بپاخاسته و خاموشی‌ناپذیر ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

https://vimeo.com/681964890https://vimeo.com/681968322https://vimeo.com/681975132https://vimeo.com/681965044
اسفند 01, 1400

زمان برخاستن برای دستمزد بالای خط فقر ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

زمان برخاستن برای دستمزد بالای خط فقر ـ ساعت وصل ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/679192308زمان برخاستن برای…
بهمن 24, 1400

سالگرد انقلاب ۲۲بهمن ادامه نبرد علیه دو دیکتاتوری ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

سالگرد انقلاب ۲۲بهمن ادامه نبرد علیه دو دیکتاتوری ـ ساعت وصل ـ ۲۲بهمن۱۴۰۰ ( قسمت…
بهمن 09, 1400

شکست‌های دولت رئیسی جلاد ـ ساعت وصل ـ ۸بهمن۱۴۰۰

in ساعت وصل

by Super User

شکست‌های دولت رئیسی جلاد ـ ساعت وصل ـ ۸بهمن۱۴۰۰( قسمت اول )https://vimeo.com/671287957شکست‌های دولت رئیسی جلاد…
بهمن 04, 1400

دردها و درمان جامعه ایران ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

دردها و درمان جامعه ایران ـ ساعت وصل ـ قسمت اول
دی 18, 1400

به پیشواز #همیاری با سیمای آزادی ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

به پیشواز همیاری با سیمای آزادی ـ ساعت وصل ـ قسمت اول
دی 12, 1400

فقر فزاینده در هزینه‌های بهداشت و درمان ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

فقر فزاینده در هزینه‌های بهداشت و درمان ـ ساعت وصل ـ قسمت اول
ارديبهشت 25, 1401

قیام، پاسخ مردم به ترفندهای رژیم ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

https://vimeo.com/709551307 قیام، پاسخ مردم به ترفندهای رژیم ـ ساعت وصل ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/709556526 قیام، پاسخ…
ارديبهشت 16, 1401

وحشت آخوندها از گسترش اعتراض‌های سراسری ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

https://vimeo.com/707005955 وحشت آخوندها از گسترش اعتراض‌های سراسری ـ ساعت وصل ـ قسمت اولhttps://vimeo.com/707009513 وحشت آخوندها…
ارديبهشت 16, 1401

نماز عید فطر در اشرف۳

in مذهبی

by Super User

https://vimeo.com/706017581
ارديبهشت 10, 1401

روز خروش کارگران علیه ستم و غارتگری رژیم آخوندی ـ ساعت وصل

in ساعت وصل

by Super User

https://vimeo.com/704592043 روز خروش کارگران علیه ستم و غارتگری رژیم آخوندی ـ ساعت وصل ـ قسمت…