نشنال امارات در گزارشی از جلسه مجلس عوام انگلستان در مورد لیست‌گذاری تروریستی سپاه که با مقام وزارت کشور برگزار شد نوشت: دولت انگلستان ۴ماه پس از رأی‌گیری برای ممنوعیت سپاه پاسداران تحت فشار است.
لرد کالینز روز سه‌شنبه گفت: «زمان آن فرا رسیده است که به جای حرف زدن، عمل کنیم».
نشنال امارات نوشت: ناکامی دولت در ممنوعیت فعالیت سپاه پاسداران، بیش از ۴ماه پس از رأی نمایندگان مجلس به آن، روز سه‌شنبه ۲خرداد به چالش کشیده شد.
مجلس عوام به‌اتفاق آرا در ماه ژانویه طرحی را تصویب کرد تا از دولت بخواهد سپاه را به‌عنوان یک گروه تروریستی منع کند.
اگر چه این رأی الزام‌آور نبود، اما بر وزرا فشار آورد تا به خشونت علیه معترضان در ایران توسط نیروهای امنیتی تحت کنترل سپاه پاسداران پاسخ دهند.
لرد شارپ از اپسوم، معاون وزارت کشور، گفت: دولت تهدید سپاه را بسیار جدی می‌گیرد و به محکومیت اقدامات آن ادامه می‌دهد.
وی افزود: دولت همیشه طیف کاملی از قدرتهای موجود، از جمله قدرتهای قوی ضدتروریسم ما مانند ابزار ممنوعیت را در صورت لزوم برای مقابله با تهدید رژیم ایران و سپاه پاسداران در نظر خواهد گرفت.
 
بخشهایی از این جلسه در سایت مجلس اعیان انگلستان منتشر شده است:
جلسه مجلس اعیان انگلستان در مورد لیست‌گذاری تروریستی سپاه با مقام وزارت کشور
آقای شارپ Sharpe، معاون وزیر کشور در امور پارلمانی: لردهای گرامی، دولت من تهدید سپاه پاسداران را بسیار جدی می‌گیرد و هم‌چنان اقدامات آن را محکوم می‌کند. دولت ما همه ابزارهای در دسترس از جمله اختیارات برای مبارزه با تروریسم در جایی که لازم است، را بررسی خواهد کرد تا با تهدیدی که توسط رژیم ایران و سپاه پاسداران ایجاد می‌شود، مقابله کند.
لرد بیشاپ Lord Bishop of Chelmsford: در گزارش اخیراً منتشر شده توسط سازمان آرتیکل ۱۸ و سایر سازمانهای مسیحی مواردی از دخالت افزایش یابنده سپاه پاسداران در سرکوب جوامع مسیحی در ایران برای دومین سال پیاپی برجسته شده بود. سایر اقلیتهای مذهبی و معترضان مسالمت‌آمیز رفتار خشونت‌آمیز در حین بازداشت و زندانی شدن گزارش می‌دهند از جمله دخالت بخش اطلاعات سپاه در فرآیندهای قضایی برای اطمینان از محکومیت‌های سنگین‌تر را گزارش می‌کنند. با توجه به همه این موارد و من با همه لردهای گرامی که فشار می‌آورند که لیست‌گذاری صورت بگیرند موافقم. آیا وزیر موافق است که کارهای بیشتری وجود دارد که ما فراتر از لیست‌گذاری می‌توانیم و باید انجام دهیم؟...
لرد آلتون: با توجه به اطلاع و همدستی مستقیم سپاه پاسداران، آیا وزیر گرامی در محکومیت آن چه گزارشگران ویژه سازمان ملل گفتند یک موج وحشتناک اعدامها است از جمله اعدام روز جمعه مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی پس از این‌که بر اساس گزارشات در زندان در معرض شکنجه بودند، شریک است. آیا این رژیم تشنه به خون و سپاه پاسداران دست در دست هم نیستند. همان‌طور که لرد پیکلز گفت چه اتفاق بیشتری باید بیفتد قبل از این‌که این سازمان لیست‌گذاری تروریستی شود؟
آقای شارپ: من کاملاً به گزارشگران ویژه حقوق‌بشر در محکومیت آن اعدامها می‌پیوندم.