امروز سه‌شنبه ۲خرداد دانشجویان دانشگاه شریعتی در تهران در اعتراض به ضرب و شتم یک دانشجو تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آنها شعار می‌دادند زن آزاده منم هیز تویی هرزه تویی/ می‌زنم می‌زنم هر آنکه خواهرم زد.
تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شریعتی با شعار می‌زنم می‌زنم هر آن‌ که خواهرم زد... ـ دوم خرداد ۱۴۰۲
 
تهران - تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه شریعتی با شعار زن آزاده منم هیز توی هرزه تویی - ۲خرداد ۱۴۰۲